VASEMMISTOKLUBI LYHYESTI

Vasemmistoklubi on 1982 perustettu yhteiskunta- ja aatepoliittinen yhdistys. Vasemmistoliiton helsinkiläiseksi puolueosastoksi se liittyi 1990, kun puolue perustettiin. Puolueosastona olemme yleisosasto eli toimimme koko Helsingin alueella, emme tietyssä kaupunginosassa.

Klubin pääasiallinen toimintatapa on keskustelu- ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen, yleensä n. 4–5 kertaa vuodessa. Järjestämme niitä yhteistyössä myös muiden puolueosastojen ja mm. KSL-opintokeskuksen ja Helsingin yhteiskunnallisen opiston kanssa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja sana on vapaa.

Tilaisuuksien aiheet ovat joskus ajankohtaisempia, joskus ajattomampia, ja liittyvät usein yhteiskuntapolitiikkaan, poliittiseen filosofiaan ja vasemmistolaiseen aatteeseen ja sen historiaan. Tavoitteemme on osallistua vasemmistoaatteen itsereflektioon ja kehittämiseen ajankohtaisten haasteiden kontekstissa. Pohdimme yhdessä, miten vasemmistolaisia arvoja – vapautta, tasa-arvoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä ekologisesti, taloudellisesti ja inhimillisesti kestävää yhteiskunnallista kehitystä – edistetään parhaiten tässä ajassa.

Keskustelemassa kanssamme on ollut niin tutkijoita kuin kansanedustajia ja ministereitä. Viime aikojen aiheita ovat olleet mm. ”punavihreiden” puolueiden erot ja yhtäläisyydet, Thomas Pikettyn talousajattelu, sotealueiden perustamisen yhteiskuntapoliittiset seuraukset, sosialismin idean uudelleenajattelu, Vasemmistoliiton Nato-politiikka, tekoälyteknologian yhteiskunnalliset vaikutukset, sekä onko Marxilla jotain annettavaa nykyvasemmistolle. Käsittelimme ja kommentoimme myös puolueen uutta periaateohjelmaa yksityiskohtaisesti, kun se oli kommenttikierroksella.

Vasemmistoklubi on aktiivisesti mukana Helsingin piirin ja valtakunnallisen puolueen toiminnassa. Vaaleissa tuemme taloudellisten voimavarojen mukaisesti ehdokkaina olevia omia jäseniämme ja mahdollisesti myös muita vasemmiston ehdokkaita.

Vasemmistoklubissa on jäseniä n. 90.